SSC meeting/Junta del Concilio Plantel Escolar(SSC)

SSC meeting